X
تبلیغات
هنرستان - طرح درس روزانه : درس ریاضیات امور مالی و بازرگانی
ساختار وب لاگ آموزشی

نام درس :  امور عمومی بازرگانی                          موضوع : بازرگانی                           صفحه 2-27

هدف : شناخت بازرگان و بازرگانی            کلاس : دوم حسابداری                      سال تحصیلی 89-88

      

مراحل قبل از تدریس

هدفهای آموزشی رفتاری

رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

1- معاملات بازرگان و بازرگانی را تعریف کنید

2- انواع استفاده کننده از خدمات بازرگان را بشناسید

3- انواع بازرگانی داخلی و خارجی و منطقه ای را تعریف کنید

4- انواع واحدهای بازرگانی خصوصی و مزایا و معایب آنرا بشمارید

5- با تجارت الکترونیک و ضرورت ومشکلات آن آشنا شوید

1- از مفاهیم بازرگانی  و معاملات و واحدهای بازرگانی و چگونگی آنها آشنایی پیدا کند

1- دانش آموز تعریف بازرگان و بازرگانی را بشناسد

2- با انواع بازرگان و واحدهای بازرگانی آشنا شود

3- مزایای تجارت الکترونیک و مقایسه آنها را با تجارت کاغذی تشخیص دهد

مراحل ضمن تدریس

مراحل بعد از تدریس

مراحل ارائه درس

روش تدریس

وسایل آموزشی

فعالیت هنرجو

ارزشیابی پایانی

1-حضور و غیاب و احوالپرسی از دانش آموزان

2-یادآوری مطالب توضیح داده جلسه قبلی

1-سخنرانی

2-پرسش و پاسخ

3-امتحان کتبی

1-مطالب کتاب

2-توضیح لغات فنی و تخصصی

3-استفاده از مطالب جمع آوری شده از اینترنت توسط دیگر دانش آموزان

1-پاسخ به سوالات معلم

2-اسخ به پرسش های انتهای کتاب

3-جمع آوری مطالب خارج از کتاب برای لغات تخصصی کتاب

1-ابتدا مسائل درسی را خوب درک کند

2-چگونگی فعالیت یک بازرگان و نقش آن را در جامعه بفهمد

3-و رابطه مطالب گفته شده در کتاب را با اقتصاد و زندگی روزمره تشخیص دهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان 1388ساعت 11:1  توسط میترا حبیبی  |